Веб-портал сіл Княжичі і Жорнівка
Головна
Місцеві вибори 2015
Історія
Княжичі
Жорнівка
Люди
Новини
Генеральний план розвитку сіл(проект)
Влада
Сільський голова
Депутати
Члени виконкому
Депутатські комісії
Громадські комісії
Рішення влади
2020
2019
2018
2017
Громадська рада
До уваги
Протоколи
Бізнес
Медицина
Культура
Освіта
Школа
ДНЗ
Шкільне життя
ЖКГ тарифи
Церква
Фотогалерея
Контакти
ВИБОРИ-2012
Об'єднання громад
Державні закупівлі

Рішення влади

Сторінки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

РЕГЛАМЕНТ Княжицької сільської ради сьомого скликання

Затверджено сесією Княжицької

сільської ради 25.12.15

 

РЕГЛАМЕНТ

Княжицької сільської ради сьомого скликання

 

І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1.1. Княжицька сільська рада сьомого скликання є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду сіл Княжичі та Жорнівка та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

1.2. Кількісний склад депутатів сільської ради визначається радою відповідного до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 14 рівних у своїх правах депутатів.

1.3. Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Княжицької сільської ради сьомого скликання, її органів і посадових осіб, у тому числі: порядок скликання сесії сільської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень сільської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій сільської ради.

1.4. Регламент Княжицької сільської ради затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії сільської ради. Регламент може частково змінюватися чи доповнюватися на черговій сесії сільської ради шляхом голосування та прийняття відповідного рішення більшістю депутатів від загального складу сільської ради.

1.5. Рішення сільської ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, службовими особами та громадянами на території сіл Княжичі та Жорнівка.

1.6. Скорочені терміни, які вживаються в тексті цього Регламенту: сільська рада – Княжицька сільська рада; сесія сільської ради – сесія Княжицької сільської ради; депутат сільської ради – депутат Княжицької сільської ради; сільський голова – Княжицький сільський голова; постійні комісії – постійні комісії Княжицької сільської ради; громадські комісії – громадські комісії при Княжицькій сільській раді; виконком – виконавчий комітет Княжицької сільської ради.

...

 

ІІ. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

2.1. Сесії сільської ради, засідання постійних комісій, громадських комісій при сільській раді, виконкому проводяться гласно.

2.2. У пленарних засіданнях сесії сільської ради обов`язково беруть участь сільський голова, депутати сільської ради, секретар сільської ради.

2.3. На пленарних засіданнях сесії сільської ради можуть бути присутніми члени виконкому сільської ради, народні депутати України, депутати Києво-Святошинської районної та Київської обласної рад, посадові особи органів виконавчої влади, представники засобів масової інформації, голова громадської ради, голови громадських об’єднань, члени територіальної громади – жителі сіл Княжичі і Жорнівка, а також інші особи, запрошені до участі в засіданні сесії сільської ради.

Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

2.4. Гласність засідань сільської ради забезпечується шляхом обов’язкового розміщення рішень сільської ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного), на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.

2.5. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного. На ньому мають право бути присутніми сільський голова, депутати сільської ради, посадові особи сільської ради, а також особи, присутність яких визнана сільською радою необхідною. Головуючий повідомляє депутатам посади та прізвища запрошених осіб.

2.6. Члени громади сіл Княжичі і Жорнівка, які виявили бажання взяти участь у засіданні сесії чи виконкому сільської ради, повинні про це заздалегідь, не пізніше, ніж за 1 день до засідання, повідомити сільського голову або секретаря сільської ради.

2.7. Члени громади сіл Княжичі та Жорнівка, а також запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні сільської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У разі недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

2.8. Головуючий на пленарному засіданні сільської ради повідомляє депутатам про осіб, присутніх на засіданні.

 

ІІІ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Сесія сільської ради є вищою організаційно-­правовою формою роботи ради і правочинна вирішувати будь­-які питання, що віднесені до її відання. Сесія відбувається шляхом проведення пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3.2. Враховуючи короткий термін сьомого скликання сільської ради, пленарні засідання чергової сесії проводяться щомісячно кожного останнього четверга місяця.

3.3. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

3.4. Розпорядження сільського голови про скликання чергової сесії сільської ради із зазначенням часу скликання, місця проведення, проекту порядку денного, який передбачається внести на розгляд, не пізніш як за 10 днів до сесії доводиться до відома депутатів шляхом персонального повідомлення та до населення - шляхом опублікування на офіційному сайті Княжицької сільської ради та розміщенням повідомлення на дошці оголошень.

3.5. Позачергова сесія, із зазначенням проекту порядку денного, скликається сільським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються сільському голові. Повідомлення про скликання позачергової сесії персонально доводиться до кожного депутата, публікується на інформаційному стенді сільської ради та розміщується на офіційному сайті Княжицької сільської ради не пізніш, ніж за один день до початку сесії. Депутатам документи на позачергову сесію надаються секретарем сільської ради перед початком пленарного засідання.

3.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення надзвичайного чи військового стану сільська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення сесії сільської ради.

 

ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це сільського голову чи секретаря сільської ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів розпорядженням голови проведення сесії переноситься на інший час.

4.3. Пленарне засідання сесії відкриває і веде сільський голова, у разі його відсутності – секретар сільської ради або за дорученням присутніх депутатів - один із депутатів.

4.4. На початку кожного пленарного засідання сесії головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, про виконання/невиконання рішень попередніх сесій сільської ради, а також надає можливість депутатам, голові громадської ради, головам громадських комісій час до 3 хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Сільська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

4.5. На засіданні сесії сільської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

4.6. Тривалість виступів:

- з доповідями і співдоповідями – до 20 хв.;

- для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 15 хв.;

- у дебатах – до 5 хв.;

- при розгляді питання порядку денного «Різне» – до 3 хв.;

- з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

4.7. Лічильна комісія сесії сільської ради утворюється із депутатів у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень таємним голосуванням бюлетенями. До початку голосування голова лічильної комісії представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз'яснює порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й результати голосування оголошує на пленарному засіданні.

4.8. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради більшістю голосів від присутніх на засіданні депутатів.

4.9. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись сільським головою, секретарем ради, депутатською комісією, за поданням не менш як третини депутатів.

4.10. Питання вважається внесеним до порядку денного, якщо за це проголосувала більш як половина депутатів, присутніх на засіданні.

4.11. У разі потреби перед закінченням засідання сесії відводиться час до 30 хвилин для оголошення депутатських заяв та запитів.

4.12. Наприкінці кожного засідання сесії, після завершення голосування, головуючий інформує про орієнтовний перелік питань на наступне пленарне засідання. Після оголошення цієї інформації головами постійних комісій, окремими депутатами, головами громадських комісій при сільській раді, головою громадської ради можуть вноситися додаткові пропозиції.

 

V. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАНННЯ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

5.1. Порядок денний – це перелік питань, сформований сільським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії сільської ради.

5.2. Порядок денний сесії сільської ради затверджується сільською радою на кожній сесії сільської ради.

5.3. Порядок денний сесії сільської ради має містити інформацію про назву питання, порядковий номер та доповідача.

5.4. Проект порядку денного сесії ради не пізніше як за 12 днів до дати початку сесії ради формує сільський голова на основі: затвердженого радою річного плану роботи ради, а також пропозицій, наданих: секретарем сільської ради, депутатами сільської ради, постійними комісіями, виконавчим комітетом сільської ради, громадськими комісіями при сільській раді, громадською радою, громадськими об’єднаннями, громадою в порядку місцевої ініціативи.

5.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити  до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується ухвалити за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

5.6. Проект порядку денного разом з проектами рішень передаються у постійні комісії ради для обговорення не пізніше ніж за 6 днів до початку сесії. За результатами обговорення можуть вноситися зміни як до проекту порядку денного, так і до проектів рішень.

5.7. Проект порядку денного сесії сільської ради з доопрацьованими проектами рішень разом з висновками та рекомендаціями постійних комісій надаються депутатам на початку пленарного засідання сесії.

 

VІ. ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЗАСІДАННІ РАДИ

 

Депутат сільської ради на її засіданні, крім обов’язків, визначених статтями 13.1-13.7 цього Регламенту, зобов’язаний:

6.1. Брати участь у пленарному засіданні сільської ради та засіданнях постійних комісій.

6.2. Дотримуватися цього Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні.

6.3. Виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні.

6.4. У виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні.

6.5. Не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не допускати неетичних оцінок учасників засідання сільської ради та їх висловлювань, необгрунтованих звинувачень на адресу будь-кого із присутніх.

6.6. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

 

VІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Головуючий на засіданні сільської ради зобов’язаний:

7.1 Дотримуватися даного Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного.

7.2. Забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні ради.

7.3. Забезпечувати порядок у залі засідань.

7.4. Контролювати час, встановлений даним Регламентом для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про сплив встановленого часу.

7.5. Фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, оголошувати результати голосування.

7.6. Виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань.

7.7. Заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі свої особисті пропозиції.

Головуючий на засіданні сільської ради має право:

7.8. Позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання.

7.9. Закликати депутата до порядку, запропонувати сільській раді висловити учаснику засідання попередження.

7.10. Перервати засідання у випадку грубих порушень Регламенту, громадського порядку в залі та за інших обставин, що унеможливлюють нормальне ведення пленарного засідання.

 

VІІІ. РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА СТАДІЇ ЇХ ПІДГОТОВКИ

 

8.1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії сільської ради, та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

8.2. Сільська рада в тому числі приймає рішення індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії сільської ради.

8.3. Проекти рішень сільської ради готуються сільським головою, секретарем сільської ради, депутатами сільської ради, постійними комісіями, виконавчим комітетом сільської ради, громадськими комісіями при сільській раді, громадською радою, громадськими об’єднаннями, громадою в порядку місцевої ініціативи.

8.4. Текст проекту рішення сільської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення. Має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями сільської ради. У мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

8.5. Проект рішення у резолютивній частині обов'язково має містити пункти, що передбачають конкретні заходи, за потреби - із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів; точні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо; доручення про контроль за виконанням постійними комісіями сільської ради; вимоги щодо термінів оприлюднення рішень сільської ради нормативного характеру.

До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки.

8.6. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

8.7. Підготовлений проект рішення направляється секретареві сільської ради для організації підготовки питань до проекту порядку денного сесії сільської ради.

8.8. Підготовлений секретарем перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 12 днів до початку сесії сільському голові для вирішення питання щодо включення до проекту порядку денного.

8.9. Протокол пленарного засідання сільської ради складається секретарем ради у 10-денний термін після її завершення, підписується головою ради, у зазначених Регламентом випадках – секретарем ради або депутатом ради, який головував на сесії.

8.10. До протоколу засідання ради включаються на прохання депутатів, які не змогли виступити, у зв’язку з припинення дебатів, тексти переданих ними в день сесії виступів.

8.11. У протоколі сесії зазначаються: дата проведення сесії; прізвища депутатів, присутніх на засіданні; прізвища головуючого та секретаря засідання, запрошених; питання порядку денного, внесені на розгляд; прізвища виступаючих та основні тези виступів, результати голосування і прийняті рішення.

8.12. Протокол та прийняті рішення сесії оприлюднюється на офіційному сайті Княжицької сільської ради та інформаційному стенді сільської ради.

ІХ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

9.1. Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

9.2. Постійні комісії сільської ради є підзвітними та відповідальними перед сільською радою.

9.3. Чотири постійні комісії (комісія з питань агропромислового виробництва та землекористування; комісія з питань будівництва, благоустрою та екології; планово-бюджетна комісія; комісія з питань законності та правопорядку) обираються на сесії сільської ради на строк її повноважень відкритим голосуванням у складі голови та членів комісії.

9.4. Депутат сільської ради може входити до складу тільки однієї комісії. До складу постійних комісій ради не можуть бути обраними сільський голова, секретар сільської ради.

9.5. Постійні комісії ради за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

- проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

- проекти сільського бюджету;

- звіти про виконання програм і бюджету.

- вивчають і готують й інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд сільської ради.

9.6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою;

9.7. Постійні комісії за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою:

- вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді та виконавчому комітету підприємств та установ;

- за результатами перевірки подають рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сільскої ради або виконавчого комітету;

- здійснюють контроль за виконанням рішень сільської ради, виконавчого комітету сільської ради.

9.8. Постійні комісії мають право в межах своєї компетенції та у порядку, визначеному законом, робити запит та отримувати від керівників підприємств та установ, які підпорядковані сільській раді та їй підзвітні, необхідні матеріали і документи.

9.9. Засідання постійних комісій оформлюються протокольними рішеннями.

9.10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду підприємствами та установами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

9.11. Також при сільській раді створюються 5 громадських комісій: комісія у справах неповнолітніх, молоді та спорту; комісія з питань землекористування; комісія з питань соціального захисту; жіноча, опікунська рада; адміністративна комісія.

9. 12. До складу громадських комісій можуть входити члени місцевої громади - жителі сіл Княжичі і Жорнівка.

9.13. Члени постійних комісій громадських комісій при сільській раді працюють у комісіях сільської ради на громадських засадах.

 

Х. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. ЙОГО ПРАВА, ОБОВ`ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

10.1. Повноваження сільського голови починають діяти з моменту його обрання на посаду в установленому законом порядку після оголошення територіальною виборчою комісією рішення про його обрання. Закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, або у випадках дострокового припинення його повноважень, обумовлених відповідними законами України.

10.2. Діяльність сільського голови регламентується:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- загальні положення – ст. 12,

- повноваження – ст. 42,

- порядок роботи сільської ради (компетенція, права, обов`язки) – ст. 46 (ч.2-6, 11, 13), ст. 47 (ч.3), ст. 51 (ч.3), ст. 52 (ч.3), ст. 53, ст. 54 (ч.2,3),

- акти сільського голови - ст. 59,

- конфлікт інтересів (ст. 591);

Законом України «Про запобігання корупції»;

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;

іншими нормативно-правовими актами.

 

ХІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

11.1. Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом, який утворюється сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень сільської ради та сільського голови виконавчий комітет продовжує здійснювати свої повноваження до сформування його нового складу.

11.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільською радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується сільскою радою за пропозицією сільского голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради.

11.3. Виконавчий комітет Княжицької сільської ради сьомого утворюється у складі сільського голови, секретаря сільської ради, та 15 членів виконавчого комітету. Очолює виконавчий комітет сільський голова.

11.4. Виконавчий комітет сільської ради є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень іншими органами виконавчої влади – підконтрольний цим органам.

11.5. Структура виконавчих органів сільської ради розглядаються та затверджуються депутатами на пленарному засіданні сесії сільської ради.

11.6. Діяльність сільського голови регламентується:

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- загальні положення – ст. 11,

- повноваження – ст. 27 – ст..40,

- порядок роботи виконкому сільської ради (компетенція, права, обов`язки) – ст. 51

   ст. 54,

- акти сільського голови - ст. 59 (ч.6, 7, 9),

- запобігання корупції (ст. 591);

Законом України «Про запобігання корупції»;

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;

іншими нормативно-правовими актами.

 

ХІІ. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

12.1. Секретар сільської ради обирається на сесії сільскої ради з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією сільського голови та працює в сільській раді на постійній основі.

12.2. Кандидат на посаду секретаря сільської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу сільської ради. 

12.3. На секретаря сільської ради покладаються обов`язки секретаря виконкому сільської ради.

12.4. Діяльність секретаря сільської ради регламентується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами.

 

ХІІІ. ДЕПУТАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

13.1. Повноваження депутата сільської ради сьомого скликання починаються з моменту офіційного оголошення сільською територіальною виборчою комісією підсумків виборів та списку нового депутатського корпусу і закінчуються в день першого пленарного засідання сесії сільської ради нового восьмого скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України.

13.2. Кожен окремий депутат приймає на себе обов`язки виконувати свої функції в межах усієї територіальної громади сіл Княжичі і Жорнівка.

13.3. Депутат зобов’язаний постійно брати участь у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійної комісії, до складу якої його обрано.

13.4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини календарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, сільська рада може звернутися до виборців відповідного виборчого округу з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

13.5. Депутат має право звертатися із запитом до керівників сільської ради та її органів, керівників, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до сільського голови з питань, віднесених до відання ради.

13.6. Депутат має право ознайомлюватися з будь-­якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити з них виписки, копіювання цих документів.

13.7. Всі інші повноваження депутатів сільської ради, порядок організації їх роботи та надання окремих гарантій щодо виконання їх функціональних обов`язків визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами.

 

ХІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

41.1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень в Регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

14.2. Iншi зміни та доповнення до Регламенту приймаються до розгляду сільською радою з iнiцiативи сільського голови, постійних комiсiй, а також на вимoгу не менш ніж 3-х депутатів.

14.3. Регламент сільської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

14.4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Регламенту сільської ради підлягають обов'язковому попередньому розгляду профільною депутатською комісією.