Веб-портал сіл Княжичі і Жорнівка
Головна
Місцеві вибори 2015
Історія
Княжичі
Жорнівка
Люди
Новини
Генеральний план розвитку сіл(проект)
Влада
Сільський голова
Депутати
Члени виконкому
Депутатські комісії
Громадські комісії
Рішення влади
2018
Громадська рада
До уваги
Протоколи
Бізнес
Медицина
Культура
Освіта
Школа
ДНЗ
Шкільне життя
ЖКГ тарифи
Церква
Фотогалерея
Контакти
ВИБОРИ-2012
Об'єднання громад
Державні закупівлі

Новини

28.4.2015

Про Княжицький бюджет на 2015 рік

КНЯЖИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ Від 30 грудня 2014 року № 2 село Княжичі

 

"Про Княжицький бюджет на 2015 рік"

Сесія Княжицької сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1 548 900,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 528 900,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 20 000,00 грн., згідно Додатку № 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 1 548 900,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 528 900,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 20 000,00 грн.;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2015 рік за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1 528 900,00 грн. та спеціальному фонду 20 000,00 грн. згідно з Додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 5 000,00 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2111);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

- забезпечення продуктами харчування (2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

- поточні трансферти населенню (код 2730)

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію сільських програм у сумі 12 865,00 грн. згідно з Додатком № 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені       ст. 69-1 Бюджетного кодексу України.

12. Надати право сільському голові в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обгрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Дане рішення вводиться в дію та набуває чинності з 01 січня 2015 року

14. Додатки № 1,3-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                             О.О.Шинкаренко

Додаток 1
до рішення Княжицької сільської ради
"Про Княжицький бюджет на 2015 рік"

Доходи Сільський на 2015 рік                   


(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   689200.00 689200.00 0.00 0.00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 175000.00 175000.00 0.00 0.00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 175000.00 175000.00 0.00 0.00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 175000.00 175000.00 0.00 0.00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   60000.00 60000.00 0.00 0.00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 60000.00 60000.00 0.00 0.00
18000000 Місцеві податки 454200.00 454200.00 0.00 0.00
18010000 Податок на майно 411700.00 411700.00 0.00 0.00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 35700.00 35700.00 0.00 0.00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 55500.00 55500.00 0.00 0.00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 45500.00 45500.00 0.00 0.00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 35000.00 35000.00 0.00 0.00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   182000.00 182000.00 0.00 0.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   23000.00 23000.00 0.00 0.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   32000.00 32000.00 0.00 0.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   3000.00 3000.00 0.00 0.00
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 12500.00 12500.00 0.00 0.00
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 5500.00 5500.00 0.00 0.00
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 5000.00 5000.00 0.00 0.00
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 2000.00 2000.00 0.00 0.00
18050000 Єдиний податок   30000.00 30000.00 0.00 0.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  5000.00 5000.00 0.00 0.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  25000.00 25000.00 0.00 0.00
20000000 Неподаткові надходження   30800.00 10800.00 20000.00 0.00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  10700.00 10700.00 0.00 0.00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100.00 100.00 0.00 0.00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 100.00 100.00 0.00 0.00
22090000 Державне мито   10600.00 10600.00 0.00 0.00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   10000.00 10000.00 0.00 0.00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   600.00 600.00 0.00 0.00
24000000 Інші неподаткові надходження   100.00 100.00 0.00 0.00
24060000 Інші надходження   100.00 100.00 0.00 0.00
24060300 Інші надходження   100.00 100.00 0.00 0.00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   20000.00 0.00 20000.00 0.00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  20000.00 0.00 20000.00 0.00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  20000.00 0.00 20000.00 0.00
40000000 Офіційні трансферти   828900.00 828900.00 0.00 0.00
41000000 Від органів державного управління   828900.00 828900.00 0.00 0.00
41030000 Субвенції   828900.00 828900.00 0.00 0.00
41035000 Інші субвенції  828900.00 828900.00 0.00 0.00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   1548900.00 1528900.00 20000.00 0.00

Сільський голова

Шинкаренко О.О.

 

"Додаток 1
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"               
3222483600 (код бюджету)           

"Затверджую"
Сільський голова               
Шинкаренко О.О.               
           

Річний розпис Сільський                           
на 2015 р.

с. Княжічі


(грн)
Код Найменування Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
1 2 3 4
01 Княжицька сільська рада 1528900.00 20000.00 1548900.00
01 Княжицька сільська рада 1528900.00 20000.00 1548900.00
010000 Державне управління 641791.00 0.00 641791.00
010116 Органи місцевого самоврядування 641791.00 0.00 641791.00
2000 Поточні видатки 641791.00 0.00 641791.00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 545200.00 0.00 545200.00
2110 Оплата праці 400000.00 0.00 400000.00
2111 Заробітна плата 400000.00 0.00 400000.00
2120 Нарахування на оплату праці 145200.00 0.00 145200.00
2200 Використання товарів і послуг 96491.00 0.00 96491.00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9580.00 0.00 9580.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6320.00 0.00 6320.00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 80591.00 0.00 80591.00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 591.00 0.00 591.00
2273 Оплата електроенергії 25000.00 0.00 25000.00
2274 Оплата природного газу 55000.00 0.00 55000.00
2800 Інші поточні видатки 100.00 0.00 100.00
070000 Освіта 735200.00 20000.00 755200.00
070101 Дошкільні заклади освіти 735200.00 20000.00 755200.00
2000 Поточні видатки 735200.00 20000.00 755200.00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 423883.00 0.00 423883.00
2110 Оплата праці 311000.00 0.00 311000.00
2111 Заробітна плата 311000.00 0.00 311000.00
2120 Нарахування на оплату праці 112883.00 0.00 112883.00
2200 Використання товарів і послуг 311317.00 20000.00 331317.00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 110000.00 0.00 110000.00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2443.00 0.00 2443.00
2230 Продукти харчування 135658.00 20000.00 155658.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8516.00 0.00 8516.00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 54700.00 0.00 54700.00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2700.00 0.00 2700.00
2273 Оплата електроенергії 12000.00 0.00 12000.00
2274 Оплата природного газу 40000.00 0.00 40000.00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 7500.00 0.00 7500.00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 7500.00 0.00 7500.00
2000 Поточні видатки 7500.00 0.00 7500.00
2700 Соціальне забезпечення 7500.00 0.00 7500.00
2730 Інші виплати населенню 7500.00 0.00 7500.00
100000 Житлово-комунальне господарство 45344.00 0.00 45344.00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 45344.00 0.00 45344.00


Страница 1 из 2
Код Найменування Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
1 2 3 4
2000 Поточні видатки 45344.00 0.00 45344.00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 9844.00 0.00 9844.00
2110 Оплата праці 7308.00 0.00 7308.00
2111 Заробітна плата 7308.00 0.00 7308.00
2120 Нарахування на оплату праці 2536.00 0.00 2536.00
2200 Використання товарів і послуг 35500.00 0.00 35500.00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 500.00 0.00 500.00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 35000.00 0.00 35000.00
2273 Оплата електроенергії 35000.00 0.00 35000.00
110000 Культура і мистецтво 93700.00 0.00 93700.00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 93700.00 0.00 93700.00
2000 Поточні видатки 93700.00 0.00 93700.00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 68150.00 0.00 68150.00
2110 Оплата праці 50000.00 0.00 50000.00
2111 Заробітна плата 50000.00 0.00 50000.00
2120 Нарахування на оплату праці 18150.00 0.00 18150.00
2200 Використання товарів і послуг 25550.00 0.00 25550.00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4000.00 0.00 4000.00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 21550.00 0.00 21550.00
2273 Оплата електроенергії 16560.00 0.00 16560.00
2274 Оплата природного газу 4990.00 0.00 4990.00
130000 Фізична культура і спорт 5365.00 0.00 5365.00
130112 Інші видатки 5365.00 0.00 5365.00
2000 Поточні видатки 5365.00 0.00 5365.00
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 5365.00 0.00 5365.00
2110 Оплата праці 3936.00 0.00 3936.00
2111 Заробітна плата 3936.00 0.00 3936.00
2120 Нарахування на оплату праці 1429.00 0.00 1429.00
  Усього 1528900.00 20000.00 1548900.00
Сільський голова
Шинкаренко О.О.